+36 20 984 4387 info@pamlagrendelo.hu

TORNYOSSY MONIKA

Irodavezető, tulajdonos

tornyossym@gmail.com, +36 20 984 4387

Igazságügyi-, klinikai- és mentálhigiénés szakpszichológus, neuropszichológus, sportpszichológus, igazságügyi szakértő a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia területén, relaxációs- és szimbólumterapeuta.

 

Pszichológus alapdiploma: 1992, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Felnőtt klinikai- és mentálhigiénés szakdiploma: 1997, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest

Igazságügyi klinikai szakdiploma: 2001, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest

Igazságügyi szakértői cím: 2005, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Általános neuropszichológus 2011, PPKE, Budapest

Neuropszichológiai szakpszichológus, 2016, Nemzeti Vizsgabizottság

Sportpszichológus, 2017, Testnevelési Egyetem

 

 

(klinikai pszichológia, neuropszichológia és sportpszichológia)

1992-2000 között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet pszichológusa voltam. Feladataim közé tartozott az osztályon fekvő betegek pszichodiagnosztikai vizsgálata (pl. MMPI, Roschach, Szondi, MAWI, CPI tesztmódszerek), pszichológiai vélemény készítése, illetve ennek alapján részvétel a terápiás terv készítésében. Az osztályon működő terápiás csoportok vezetése. Az osztályos és ambuláns betegek önálló pszichoterápiás vezetése. Folyamatos együttműködés az orvosokkal, esetmegbeszélés.

2017-től 2019-ig az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) szakpszichológusa voltam. Feladataim közé tartozott a sportolók mentális eszközökkel történő teljesítmény fokozását, csúcsteljesítményre való felkészítése, valamint az intézetben jelentkező, lelki problémákkal küzdő sportolók – 12 év feletti fiatalok és felnőttek –, kiemelten a válogatott keret tagjainak ellátása.

1998 óta magánrendelésemen is fogadom a pácienseket, jelenleg a klinikai pszichológia, a neuropszichológia és a sportpszichológia területén is.

 

1998-2001 között Semmelweis Egyetem OK Igazságügyi Orvostani Intézetében pszichológus szakértői feladatkört töltöttem be büntető- és családjogi ügyekben. A szakvizsga és a szakértői cím megszerzése után önállóan végzek igazságügyi pszichológus szakértői tevékenységet büntetőügyekben, polgári perekben – beleértve a kártérítési eseteket is –, rendőrségi, bírósági szakaszban, valamint magánfelkérésre. Rendszeresen tartok polgári és büntető bíróknak továbbképzéseket az OBH és a MIA felkérésére.

 • A szexuális elkövetők személyiségjellemzői. (MIA)
 • A szakértői bizonyítás és az időszerűség: Az igazságügyi gyermekpszichológiai szakértés aktuális kérdései.
 • A szakértői bizonyítás egyes kérdései: A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények pszichológiai kérdései.
 • Családjogi szakmai napok a MIA-n: Pszichológus szakértői vélemény családjogi perekben.
 • Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás éves konferencia – A családon belüli erőszak – fókuszban a bántalmazott gyermek: A    gyermek lelki és szexuális bántalmazása és annak felismerése.
 • Családjogi érzékenyítő képzés I.: Családon belüli erőszak formái, és annak felismerése a családjogi perekben.
 • Családjogi érzékenyítő képzés II.: A bántalmazott gyermek kezelése az eljárásban.
 • A szexuális elkövetők személyiségjellemzői. (MIA)
 • A szakértői bizonyítás és az időszerűség: Az igazságügyi gyermekpszichológiai szakértés aktuális kérdései.
 • A szakértői bizonyítás egyes kérdései: A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények pszichológiai kérdései.
 • Családjogi szakmai napok a MIA-n: Pszichológus szakértői vélemény családjogi perekben.
 • Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás éves konferencia – A családon belüli erőszak – fókuszban a bántalmazott gyermek: A gyermek lelki és szexuális bántalmazása és annak felismerése.
 • Családjogi érzékenyítő képzés I.: Családon belüli erőszak formái, és annak felismerése a családjogi perekben.
 • Családjogi érzékenyítő képzés II.: A bántalmazott gyermek kezelése az eljárásban.
 • Határozott időre kinevezett civilisztikai ügyszakos bírák képzése II: Meghallgatási technikák különleges bánásmódot igénylő eljárási szereplők esetében.
 • Gyermekközpontú igazságszolgáltatás (Szekszárdi Törvényszék)
 • Az igazságügyi pszichológus szakértő. (ELTE ÁJTK)
 • Családjogi képzés: A partnerkapcsolati erőszak (fajtái és felismerése) a családjogi perekben.
 • A bántalmazás szakértői vizsgálata a családjogi jogvitákban: Családon belüli erőszak, kapcsolati erőszak a családjogi jogvitákban. Elektronikus képzés (online platform)
 • Gyermekmeghallgatás a pszichológus szemével: szempontok és technikák. (Fővárosi Törvényszék)
 • A gyermek szakértő útján történő meghallgatásával, a gyermek szakértői vizsgálatával kapcsolatos szakértői tapasztalatok. (MIA)
 • A kiskorú gyermek meghallgatásának szempontjai. (Győri Törvényszék)
 • Szakértői bizonyítás a kapcsolattartási perekben. (Budapest Környéki Törvényszék)
 • A kiskorú gyermek meghallgatásának szempontjai (Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiuma)
 • A személyiség- és viselkedészavarok rendszere, áttekintése (Közvetítők képzése, Fővárosi Törvényszék)
 • Gyermekek részvétele a családjogi ügyekben (Res Iudicata – Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület, Budapesti Ügyvédi Kamara)
 • Neuropszichológia jelentősége büntető és polgári ügyekben (Igazságügyi pszichiátria II. (szakvizsga-előkészítő) tanfolyam
 • Váltott gondoskodás pro és kontra (Kerekasztal-beszélgetés, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)

Kiemelt területek: szülői felügyeleti jog rendezése, megváltoztatása, szexuális bűncselekmények, abúzusok, gyermekveszélyeztetés 2018-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán az Igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzésben gyakorlatvezető oktatóként veszek részt. Tantárgyaim:

 • Az igazságügyi klinikai pszichológia elmélete
 • Igazságügyi klinikai pszichodiagnosztika
 • Gyakorlat a polgárjog területén
 • Gyakorlat a büntetőjog területén
 • Rorschach az igazságügyi klinikai pszichológiában

   

 

2000-től 2007-ig egy nagyvállalat oktatási központjában pszichológus szaktrénerként dolgoztam. Feladataim közé tartozott oktatási folyamatok kidolgozása, működtetése, megszervezése, a pszichológiai, szervezetfejlesztési és sales témájú tréningek (pl. stresszoldás, konfliktuskezelés, vezetőképzés, csapatépítés, értékesítés) és jegyzetek, modulok fejlesztése, szakmai lektorálása, kiajánlása, a megbízók felé való prezentációja, a tréningek megtartása, visszacsatolások megtétele mellett trénercégekkel való kapcsolattartás, a pilot tréningek véleményezése, pontosítása, szupervízori, irányító, támogató és ellenőrző feladatkör betöltése. Szerepet vállaltam a szervezet AC munkájában, a kiválasztás folyamatában, az értékelő-fejlesztő észrevételek megfogalmazásában.

Több trénerképzésen, AC kiképzéseken vettem részt az elmúlt évek folyamán.

2007-től 2009-ig multinacionális cégek megbízásából végeztem tréneri feladatokat.

2009-től szabadúszó trénerként és coach-ként működöm.

Munkatársak

VARJU KATALIN

Klinikai szakpszichológus, relaxációs- és szimbólumterapeuta, hipnoterapeuta, pszichodráma rendező, tréner

varjukatalin.eu, +36 20 435-9600

Végzettség:

Klinikai szakpszichológus – Orvostovábbképző Egyetem Orvostovábbképző Kar, 1991

Pszichológus – ELTE BTK Pszichológia szak, 1987

Szakirányú tanulmányok:

Relaxációs és szimbólum terapeuta, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1994

Pszichodráma rendező, Magyar Pszichodráma Egyesület, 1997

Hipnoterapeuta, Magyar Hipnózis Egyesület, 1993

Egyéb, személyzeti területen szerzett szakmai tapasztalat:

1991-óta személyzeti tanácsadás, szervezetfejlesztő tréningek, vezetői tanácsadás- és tréningek, szervezeti átvilágítás (AC)

2009-2015 Delta Sales Consulting Kft.

2009-2015 Training Universe Kft.

1993-1996 Simonyi és Tóth személyzeti tanácsadó Kft.

1991-2001 SOCIETAS Tréning és Személyzeti Tanácsadó Bt.

TÓTH MÓNIKA

pszichológus, mediátor, facilitátor

mtoth009@gmail.com, +36 30 703 6918

 

Munkámban az empátia, az elfogadás és megfelelő érzelmi odafordulás a legfontosabb kapocs klienseim felé. Akik bíznak a tudásomban és a munkám iránti elköteleződésemben, biztosan számíthatnak rám,

 • ha úgy érzik, életútjukon krízisben vannak,
 • ha párkapcsolatukban nem biztosak, gondjaik vannak,
 • ha függőségekkel küzdenek (teljesítmény függés, munkafüggés, alkohol problémák, társfüggés, kapcsolat függés, étkezési zavarok, internet függés, pornó függés),
 • ha a mindennapi stressz kezelése nem, vagy nehezen megy,
 • ha veszteségeik, gyászuk feldolgozása nem vagy nehezen megy.

A pszichológia tudománya élethosszig tartó tanulást kíván. Fejlődést és alkalmazkodást. Csak ezáltal biztosítható a nekem bizalmat szavazó kliensek, ügyfelek számára nyújtott színvonalas szolgáltatás.

A mediáció a vita elrendezésének békés módja, olyan tárgyalásos konfliktuskezelési módszer, melynek legfőbb szándéka, hogy együttműködésre tanítson. A mediációban a probléma megoldására koncentrálunk, melyben kiemelkedő fontosságú a felek kompetencia érzése.

A pszichológiában jól ismert ábra a Rubin serleg. A képet serlegnek vagy két profillal szembenéző árnyékképnek lehet látni, attól függően, hogy szemünk két sötét foltot vagy a köztük lévő fehér foltot ragadja-e meg. A szemlélőt általában egy domináns látásmód tartja fogva, és csak az egyik ábrát látja, annak ellenére, hogy a másik is ott van a szeme előtt. A viták nagy részében is hasonlót tapasztalunk, az egyik résztvevő a profilt látja, a másik a serleget. Mindketten meg vannak győződve igazukról. Nem látják – sajnos sok esetben nem akarják látni – a másik “ábráját”. A két kép csak abban az esetben látható, ha feladjuk a domináns látásmódot, és szemléletet váltunk. Ez a szemléletváltás a mediációnak elengedhetetlen feltétele.

Mediátorként, mint pártatlan szakember, konfliktuskezelési módszer alkalmazásával segítek megoldást találni a felek között vitás ügyük rendezésére. A megoldás a konfliktusban részvevő felek egyéni és kölcsönös érdekeinek egyaránt megfelel.

Tevékenységem kiterjed:

 • párkapcsolati vitás ügyek rendezésére
 • válási mediációra
 • üzleti, gazdasági vitás ügyek rendezésére
 • családi vitás ügyek rendezésére
 • iskolai konfliktusok rendezésére, kortárs mediációra

Minden szervezet életét konfliktusok terhelik, legyen szó munkatársak közötti, vezető- beosztott között kialakuló vagy csoportok közötti konfliktusról. A konstruktív konfliktuskezelés éppolyan fontos a szervezet, mint az egyén számára.

Facilitátorként, vagy más néven csoportvezetőként olyan készségekkel, ismeretekkel, képzettséggel és tapasztalattal rendelkezem, amelyek kölcsönös előnyökkel járó kapcsolatok fejlesztését, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok helyreállítását támogató csoportfoglalkozások megtartására, vezetésére jogosítanak.

2018 óta okleveles WÉK facilitátorként stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő programokat vezetek. Program keretében egyszerű, a mindennapokban jól alkalmazható stresszkezelő stratégiákat és kommunikációs technikákat lehet elsajátítani. Akik szeretnék eredményesen kezelni a munkájuk során adódó stressz helyzeteket, sikeresebben kezelni magánéleti konfliktusaikat, javítani szeretnék munkatársi, baráti, családi kapcsolataikat, hatékonyabban szeretnének kommunikálni, számukra ott a helyük tréningjeimen.

Évek óta vezetek érzelmi intelligencia fejlesztő tréningeket egyéni és csoportos formában egyaránt, melyek legfőbb célja konstruktív megküzdési stratégiák elsajátítása, attitűd megismerése, személyiség típusok megismerése, az egészséges személyiség megismerése.

A pandémiás időszak megpróbáltatásai életre hívták az ún. post-covid szindrómát, melynek tünetei igen szerteágazóak. A járvány keltette félelmek, szorongások, veszteségek, jövő szorongások olyan „helyreállító”, restoratív megoldásokat igényelnek, melyek segítenek bennünket abban, hogy visszatérjünk a régi életünk biztonságot nyújtó, ám a változásokat is beépítő módszereit elsajátítani.

Ezen módszerek elsajátításában mind egyénileg, mind pedig csoportos formában nyújtok segítséget, támogatást.

DR.CSÁBI PÉTER

Pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértő, osztályvezető főorvos

+36 20 957 9242

KITANICS MÁRK

Igazságügyi-, felnőtt klinikai- és mentálhigiénés szakpszichológus, igazságügyi szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia területén

kitanics.szakerto@gmail.com

+36 30 997 8755

FÖVÉNYINÉ PÉTER MÁRTA

Okleveles pszichológus, klinikai és mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, gyerekterapeuta, gyásztanácsadó, képzésben lévő családterapeuta

+36 30 618 9419 

petermarta68@gmail.com

DR.MÁTHÉ ÉVA ZSUZSANNA

Pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértő, főorvos

+36 20 978 1075

ÁRAINK

Tanácsadás

50 perc – 16.000 – 18.000 Ft

Sportpszichológiai ülés

50 perc – 15.000 Ft

Igazságügyi szakértői konzultáció

60 perc – 60.000 Ft

Komplex személyiségdiagnosztika

(maximum 3 vizsgálati alkalom és véleményadás) – 350.000 Ft

Párkapcsolati, családi és válási mediáció

25.000 Ft ; Co-mediáció esetén: 40.000 Ft

Pszichoterápia

50 perc – 18.000 – 22.000 Ft

Neuropszichológiai vizsgálat

60 perc – 25.000 Ft

Menedzserszűrés

(maximum 3 vizsgálati alkalom és véleményadás) – 350.000 Ft

Szakértői vélemény és falicitáció

felkérés függő

Üzleti, gazdasági mediáció

30.000 Ft ; Co-mediáció esetén: 50.000 Ft

MOTTÓINK

Carl Rogers

„Rendkívüli értékeket tulajdonítok annak, amikor megengedhetem magamnak, hogy megértsek másokat. Ez a kinyilatkoztatásszerű megjegyzés bizonyára furcsának tetszik. Meg kell-e engednem magamnak? Úgy vélem, igen. A másoktól hallott megjegyzések zömét inkább értékeljük vagy megítéljük, mintsem megértjük. Amikor valaki egy érzelmet, hozzászólást vagy védekezést fejt ki, szinte azonnal úgy reagálunk, hogy igaz, butaság, képtelenség, érthetetlen, inkorrekt, kellemetlen. Nagyon ritkán engedhetjük meg magunknak, hogy precízen megértsük, mit is jelent a másik számára az a kijelentés.”

Ancsel Éva

”Hogy mi az igazság, az nagyon fontos. De hogy kinek van igaza, az csaknem érdektelen. Mégis e körül folyik a vér.”

Márai Sándor

”Ha jó ügyet védsz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz.”

Szerb Antal

”Nincs igazság és nincs emberiség. Csak igazságok vannak és emberek.”

Belső Nóra

„A személyiségünkből alapvetően nem tudunk kibújni. Ez nem olyasmi, mint egy zokni, amit ki lehet fordítani. Rengeteget kell ahhoz dolgozni, hogy a személyiségmaghoz visszanyúlva alapvető működésmódjainkon változtassunk. Lehetséges, de kőkemény munka.”

Popper Péter

„Ha már nem tudtok szeretni, legalább jók legyetek. Ha jónak lenni sem sikerül, akkor keressétek az igazságot. És ha azt sem találjátok, akkor tartsátok be a törvényeket.”